rigle2su5lqwtu37p2eu7mtltpmnwx

Dolnolhotský buben

Václav Kořínek (ex Wendy Zulu)

Festival Dolnohotský buben byl od roku 1997 úzce spjatý s hudebníkem a šamanem Wendy Zulu, jež se stal ikonickou postavou festivalu. Wendy Zulu, vlastím jménem Václav Kořínek, se dostal do pozice jakého si šamanského maskota, který festival moderoval, učil hrát na etnické nástroje, vedl bubenické dílny a svým nespoutaným projevem, hrdelním hlasem, a pozitivní energií, dokázal pracovat s publikem. Když nepřijela kapela, Wendy ji jako by nic zaskočil, čímž byli mile překvapeni jak pořadatelé, tak i diváci. Když při vystoupení jeho kultovní kapely Zuluville vypadl proud, Wendy skladby s úspěchem odzpíval a odehrál bez proudu, za obrovské podpory kapely i publika. Po roce 2000 stál u zrodu Colours of Ostrava, jehož etnickou stage moderoval do roku 2006.

Václav hrál od patnácti let na kytaru převážně rockovou muziku, kterou v těchto letech začal studovat hudbou etnickou. Přibývá zájem o přírodní život a původní pohanskou kulturu a tak začíná soukromě studovat antropologii a muzikoterapii. Jeho cílem je dosáhnout vnitřního neměnného klidu a blaha. Jako krizový pracovník je nastaven na pomoc bližnímu a to bez rozdílu pleti a náboženství. Studuje budhismus, křesťanství, hinduismus, šamanismus. V této době si jasně uvědomuje, že základním pojivem mezi lidmi jsou zvuky, hudba a hudební nástroje. Jezdí pomáhat na dětskou onkologii v Praze Motole a v Mladé Boleslavi, otevírá kulturní a duchovní centrum s čajovnou a poradnou. Jeho zájem o vlastní sebevzdělání ho vede k filozofickému nastavení a zpěvu hrdelním hlasem. V této době do něho udeří blesk a díky přítomnosti jeho přítelkyně, která je lékařka, tuto těžkou životní zkoušku ustává a do roka stojí na pódiu festivalu Dolnolhotský buben.

LINE-UP

kontakty

pořadatel festivalu / festival organizer

Obec Dolní Lhota
Poštovní 250
747 66 Dolní Lhota
IČ: 00535133

info@dolnolhotskybuben.cz

infolinka - vstupenky / tickets helpline

Po – Ne 9-22 hod.
Tel.: +420 461 049 232

produkce / production

Alex Lasak
info@dolnolhotskybuben.cz

Kamila Ehrenbergerová
info@dolnolhotskybuben.cz

DRAMATURGIE, SPONZOŘI / dramaturgy, sponsors

Vladislav Koval
info@dolnolhotskybuben.cz

stánkový prodej / stall sale

info@dolnolhotskybuben.cz